• შემოგვიერთდით
  GEO
  ENG
  თქვენი სივრცის დიზაინი იქმნება სწორედ აქ
  ინტერიერის დიზაინი
  სივრცის ინსპექტირება და აზომვითი სამუშაოები
 • აზომვითი ნახაზი
 • ტიხრების მოწყობის გეგმა (მონტაჟი/დემონტაჟი)
 • დიზაინ პროექტი
 • ავეჯის გეგმა,
 • იატაკის მოწყობის გეგმა
 • ჭერის მოწყობის გეგმა
 • წყლისა და კომუნიკაციების გეგმა
 • გათბობა-გაგრილების სისტემების გეგმა
 • ელექტროობის გეგმა N1
 • ელექტროობის გეგმა N2
 • კედლის განშლები
 • საპროექტო და მოსაპირკეთებელი მასალების შერჩევა
 • პროექტის საავტორო-სარემონტო ზედამხედველობა
 • ფოტორეალისტური (სარენდერო) მასალა
 • ვიდეორეალისტური (ვიდეოსარენდერო) მასალა
 • არქიტექტურა და შემადგენელი საპროექტო კომპონენტები
  საპროექტო ტერიტორიის და მიმდებარე განაშენიანების შესწავლა | მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა (მერიისგან ნებართვის მოპოვება და მერიის მხრიდან მიწის ნაკვეთისთვის მინიჭებული პარამეტრების გათვალისწინებით | დამკვეთზე ინდივიდუალურად მორგებული პროექტის მომზადება | საპროეტო ტერიტორისა და ობიექტის გენ-გეგმა | პროექტის განმარტებითი ბარათი | ყველა სართულის გეგმა, მუშა ნახაზების მომზადება ტიხრების მოსაწყობად და ავეჯის განლაგების სქემა, შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების დადგენა| შენობის ჭრილების მომზადება | შენობის ოთხივე ფასადის გამოხაზვა, მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაციების განსაზღვრა, ფასადების მუშა ნახაზების მომზადება | შენობის სიმაღლის განმსაზღვრელი სხივის ანგარიში და გამოხაზვა | კარ-ფანჯრის სპეციფიკაციის მომზადება | არქიტექტურული კვანძების მომზადება | შენობის 3D ვიზუალიზაცია | დასრულებული პროექტის შეთანხმება და მშენებლობის ნებართვის მოპოვება (სხვა ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად - მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა | მშენებლობისთვის საჭირო მასალების სპეციფიკაციის მომზადება (არქიტექტურული მასალების ხარჯი) |
  1. არქიტექტურული ნაწილი;
  2. კონსტრუქციული ნაწილი;
  3. კონსტრუქციების ექსპერტიზა;
  4. ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება;
  5. გეოლოგია;
  6. გეოლოგიის ექსპერტიზა;
  7. სატრანსპორტო კვლევა;
  8. სახანძრო ექსპერტიზა (41-ე დადგენილება) - საჭიროების შემთხვევაში (შენობის კლასის და ფუნქციის მიხედვით);
  9. დენდროლოგიური პროექტი - საჭიროების შემთხვევაში (შენობის კლასის და ფუნქციის მიხედვით);
  10. ელექტროობის პროექტი - საჭიროების შემთხვევაში;
  11. გაზიფიცირების პროექტი - საჭიროების შემთხვევაში;
  12. წყალ-კანალიზაციის პროექტი - საჭიროების შემთხვევაში;
  13. მოპი (მშენებლობის ორგანიზების პროექტი)