• შემოგვიერთდით
  GEO
  ENG
  თქვენი სივრცის დიზაინი იქმნება სწორედ აქ
  პრეს-რელიზი

  კონცეპტუალური ტურისტული მიმართულების პროექტის რეალიზების ფარგლებში, პარტნიორულ საინვესტიციო წინადადებაზე ინტერესთა გამოხატვა.

  კონცეპტუალური ტურისტული მიმართულების პროექტის რეალიზების ფარგლებში, პარტნიორულ საინვესტიციო წინადადებაზე ინტერესთა გამოხატვა.

  ART LINE GROUP - საინვესტიციო პროექტი!

  კონცეპტუალური ტურისტული მიმართულების პროექტის (შემდგომში პროექტი) რეალიზების ფარგლებში, პარტნიორულ საინვესტიციო წინადადებაზე ინტერესთა გამოხატვა

  თემა: საქართველოში, კერძოდ კახეთის რეგიონის დასახლებულ ისტორიულად, კულტურულად და ტურისტულად მიმზიდველ ყვარლის მუნიციპალიტეტში, არსებულ მიწის ნაკვეთზე კონცეპტუალური, ტურისტული კომპლექსის, კერძოდ: სასტუმროს, მარნის, გასტრონომიული, კულტურული, ველური ტურების განვითარება და გადაზიდვა-ტრანსფერი;


  პროექტის აღწერა:

  ART LINE ჯგუფის მიერ შემუშავებული და ინიცირებული პროექტის პირველადი ესკიზი-სავიზუალიზაციო (მიზნობრივად არასრული) ვიდეო მასალა, წარმოადგენს კახეთის რეგიონში კერძოდ ქ. ყვარელში არსებულ მიწის ფართობზე, კონცეპტუალური, საშუალო ზომის ტურ-კომპლექსისა და შემდგომში მენეჯმენტის განვითარებისათვის შექმნილ პროექტს, ინვესტორებისათვის საინტერესო შეთავაზებასა და პროექტის განხორციელებისათვის, როგორც არქიტექტურულ-დიზაინერული მომსახურების გაწევას, აგრეთვე პროექტის რეალიზების შემდგომ კომპლექსის ინფრასტრუქტურის ერთობლივ მართვასა და განვითარებას.
  პროექტის კონცეპტუალური შინაარსი ამ ეტაპზე, არ წარმოადგენს საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას და აღნიშნული შეთავაზების (შემდგომში როგორც არქიტექტურულ-დიზაინერული პროექტი და ბიზნეს-პროექტი) განხილვა განხორციელდება ინდივიდუალურად, ქვემოთ მითითებულ ბმულზე რეგისტრირებული და გამოხატული ინტერესის მქონე პირებთან ან/და იურიდიულ პირებთან (წარმომადგენლებთან), რომლებთანაც მოხდება, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა და პროექტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.
  პირობების გათვალისწინებითა და მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად, პროექტის რეალიზებისთვის მონაწილეობაში ინვესტორი დაიშვება კანდიდატი პარტნიორის სტატუსით;

  პროექტის ჯამური საინვესტიციო ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს: 465 000.00 ევროს
  ინვესტირებული პროექტის, დაზუსტებული არქიტექტურულ-დიზაინერული დოკუმენტაციის, ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარემონტო და მენეჯმენტის დონეზე განვითარება და სტუმრების მიღებისთვის მზადყოფნა: 12-დან 18 თვემდე.
  პროექტის განვითარებაში პარტნიორთა საერთო რაოდენობა შეზღუდულია და განისაზღვრება მაქსიმალური რაოდენობით და არაუმეტეს: 3 პარტნიორი (მათ შორის წილობრივად ART LINE ჯგუფი);

  პროექტის წარმატებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების სრული დაცვით, პროექტის განხორციელება-განვითარებისთვის ART LINE ჯგუფი უფლებას იტოვებს:

  • დაინტერესებული-რეგისტრირებული, ან უკვე კანდიდატის სტატუსის მქონე პირებთან ან/და იურიდიულ პირებთან კონსულტაციების შემდგომ უზრუნველყოს მათი ამორიცხვა, რომელთა მხრიდანაც გამოხატული იქნება პროექტის შემდგომი განვითარებისთვის, რაიმე რისკის შემცველი ხელისშემშლელი ფაქტორები;
  • მინიჭებული კანდიდატის სტატუსის (პოტენციური ინვესტორი) მიუხედავად, პროექტში მონაწილეობა და ინვესტიციის განხორციელება შეეზღუდებათ (ნაგულისხმევია პროექტის იურიდიულად ამოქმედებამდე პერიოდზე):
  • საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ მკვეთრად გამოხატული არაკეთილსინდისიერი მიზნები;
  • ნასამართლეობის მქონე პირებს;
  • პირებს, რომლებსაც არადადასტურებულად თუმცა მედიის ან, პრესის მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციების საფუძველზე აქვთ რეპუტაცია შელახული, ეჭვმიტანილნი არიან, ფულის გათეთრებასა, ან/და იმყოფებიან საერთაშორისო სანქციების რისკქვეშ;
  • არასრულწლოვან პირებს;
  • პირებს, რომლებიც არ სცემენ პატივს და გულგრილად ეკიდებიან ერთობლივ პარტნიორულ გადაწყვეტილებებს ვერ, ან მიზანმიმართულად არ ასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას;

  • დაინტერესებულმა პირებმა ან/და იურიდიულ პირთა წარმომადგენლებმა, პირველადი საკონსულტაციო შეხვედრისთვის მოცემულ სარეგისტრაციო ბმულზე, უნდა შეავსონ სპეციალური განაცხადი:

   იხილეთ სარეგისტრაციო ბმული: https://forms.gle/vCA4hdx7wc9DJca28

  თემა: საქართველოში, კერძოდ კახეთის რეგიონის დასახლებულ ისტორიულად, კულტურულად და ტურისტულად მიმზიდველ ყვარლის მუნიციპალიტეტში, არსებულ მიწის ნაკვეთზე კონცეპტუალური, ტურისტული კომპლექსის, კერძოდ: სასტუმროს, მარნის, გასტრონომიული, კულტურული, ველური ტურების განვითარება და გადაზიდვა-ტრანსფერი;